توسط مدیر | 2:timeم ژانویه, 2020

ارتفاع مجاز سالن های نمایشگاه تهران...

ارتفاع مجاز غرفه سازی در سالن های:6/7— 9/8- 11/10- 13/12- 15/14- 20- 21- 22- 27- 35- 38- 38A کنار دی...

بیشتر بخوانید

توسط مدیر | 2:timeم ژانویه, 2020

سازه کلیک در غرفه سازی

یک سازه از انواع سازه های نمایشگاهی است که بواسطه نیرو مغناطیسی، قطعات آن به یکدیگر متصل می شوند. به...

بیشتر بخوانید

توسط مدیر | 2:timeم ژانویه, 2020

غرفه های یک تا چهار وجهی چیست ؟...

غرفه های یک وجهی: غرفه هایی هستند که از سه طرف بسته و تنها از قسمت جلو خود برای مخاطبان قابل تماشا م...

بیشتر بخوانید

توسط مدیر | 15:timeم اکتبر, 2023

5 دلیل برای اینکه طراحی غرفه نمایشگاهی ش...

نمایشگاه ها یک پلت فرم عالی برای کسب و کارها، کارشناسان صنعت و حرفه ای ها برای دور هم جمع شدن، به اش...

بیشتر بخوانید